Απόδοση επένδυσης – 105 εκατομμύρια ευρώ

Κατά τις επόμενες 24 ώρες, έως τις 31 Δεκεμβρίου, το e-EFKA αναμένεται να αποπληρώσει το πιστωτικό υπόλοιπο δεκάδων χιλιάδων αυτοαπασχολούμενων λόγω της εκκαθάρισης των επενδύσεων το 2019.

Τα πρώτα έσοδα αναμένεται να αφορούν κυρίως εκείνους τους δικαιούχους που έχουν δηλώσει το IBAN στην EFKA, ενώ εκτιμάται ότι έως τις 31 Δεκεμβρίου, τα πρώτα 105 εκατομμύρια ευρώ θα επιστραφούν από περίπου 200 εκατομμύρια από 343.669 ασφαλιστές μετά την εκκαθάριση το 2019. Το δάνειο, εξάλλου, ισχύει μόνο για όσους δεν υπέβαλαν ηλεκτρονική δήλωση στο e-EFKA έως τις 30 Νοεμβρίου με επιπλέον ασφάλιστρα για την κάλυψη του υπολοίπου δανείου τους.

Όσοι επιθυμούν να αποζημιώσουν δεν θα λάβουν την επιστροφή χρημάτων τώρα, αλλά θα παραμείνουν στον ασφαλιστικό λογαριασμό τους: θα πιστωθούν στις μελλοντικές υποχρεώσεις τους έναντι της EFKA. Τα υπόλοιπα θα λάβουν ένα εφάπαξ δάνειο με δικά τους έξοδα.

Οι υπηρεσίες του Κοινού Φορέα, μαζί με την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, συμμετέχουν σε έναν αγώνα δρόμου για να πραγματοποιήσουν τις πρώτες πληρωμές τις επόμενες ημέρες μέχρι το νέο έτος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πιθανότατα, η πληρωμή θα γίνει μετά τα Χριστούγεννα των Χριστουγέννων πριν από την Πρωτοχρονιά.

Εκκαθάριση

Υπενθυμίζεται ότι μετά την εκκαθάριση των ασφαλίστρων το 2019, πέρυσι, όταν οι αυτοαπασχολούμενοι πλήρωσαν τις επενδύσεις με βάση το εισόδημά τους, 343.669 ασφαλιστές εμφανίστηκαν με μέσο υπόλοιπο δανείου 606,17 ευρώ. Αυτό συμβαίνει επειδή το 2018 δήλωσαν χαμηλότερο φορολογητέο εισόδημα από το 2017 և έπρεπε να κάνουν λιγότερες πληρωμές. Συγκεκριμένα, στις 6 Νοεμβρίου, η e-EFKA ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του υπολογισμού των επενδύσεων 1.503.043 ασφαλισμένων για τους αυτοαπασχολούμενους, τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες το 2019. Η διάλυση των μερών οδήγησε σε:

* 359.000 ασφαλισμένοι με μηδενικά αποτελέσματα

* 800.349 ασφαλισμένοι με μέσο χρεωστικό υπόλοιπο 1.355,61 ευρώ, το οποίο πληρώνεται τώρα σε 5 δόσεις ανά μήνα, με την προθεσμία πληρωμής της πρώτης δόσης 31/3/2021 և

* 343.669 ασφαλισμένοι με μέσο πιστωτικό υπόλοιπο 606,17 ευρώ.

Το σύστημα έχει αλλάξει δραματικά από το 2020, καθώς οι αυτοαπασχολούμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι և οι αγρότες επιλέγουν το ποσό του εισοδήματος που θέλουν σε 6 υποχρεωτικές κατηγορίες, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους. Στο πλαίσιο των διατάξεων του νέου νόμου, οι δηλώσεις στον ιστότοπο e-EFKA (www.efka.gov.gr) για την επιλογή της κατηγορίας ασφάλισης του 2021 από εξειδικευμένους αγρότες συνεχίζονται έως τις 31 Ιανουαρίου. Η επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας ανακοινώνεται φέτος. Βασική և επικουρική ασφάλιση և κατ ‘αποκοπή παροχές ανά αίτηση և ισχύει για το 2021.

Τον περασμένο Μάρτιο, 136.455 εξειδικευμένοι αγρότες προτιμούσαν υψηλά ασφάλιστρα σε σχέση με τη χαμηλότερη κατηγορία. Ειδικά αυτοί οι ασφαλιστές πρέπει να δώσουν διπλή προσοχή, διότι όσοι δεν κάνουν αίτηση θα παραμείνουν στην ίδια κατηγορία το 2021.

Υπάρχουν έξι κατηγορίες ασφαλίσεων. Τα ασφάλιστρα για επαγγελματίες κυμαίνονται από 220 € για τη χαμηλότερη κατηγορία, 262 € για τη δεύτερη κατηγορία έως 576 € για το μέγιστο. Τα ασφάλιστρα για τους αγρότες κυμαίνονται από 123 έως 332 ευρώ. Η επιλογή του ασφαλίστρου επηρεάζει την τιμή των πλαστών ετών το 2021 երկար το μακροπρόθεσμο ποσό της σύνταξης. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς κοινωνικής ασφάλισης, η βραχυπρόθεσμη επιλογή βραχυπρόθεσμα δεν επηρεάζει σημαντικά το μέγεθος της αναμενόμενης σύνταξης.

Source