Διπλό σχέδιο για την οικονομία և τράπεζες – Νέα – νέα

Δυο παράλληλα προγράμματα για την ενοποίηση του τραπεζικού συστήματος και την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας βρίσκονται στο χρηματοοικονομικό προσωπικό του Maximos Palace. Ήδη την περασμένη Τρίτη στο γραφείο του Kiriak Mitzotak Η προσφορά του διευθυντή της Τράπεζας της Ελλάδος Ian anis Sturnaran για τη δημιουργία εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (AMC ή Bad Bank). Αυτό είναι ένα μικρό σχέδιο για την επίλυση του τεράστιου προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το οποίο έχει παραλύσει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Με βάση την πρόταση του κ. Στουρνάρα, η Bad Bank μπορεί να απορροφήσει 40 δισεκατομμύρια μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ευρώ:

Χρόνος απόφασης για τις τράπεζες

Σύμφωνα με τις πηγές της Τράπεζας της Ελλάδος, η ευθύνη για την εφαρμογή του προγράμματος βαρύνει πλέον την κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός γνωρίζει πλήρως το πρόβλημα, τον οικονομικό του σύμβουλο Αλέξης Πατέλης, ο οποίος διαδραματίζει βασικό ρόλο σε αυτό το ζήτημα, έχει λάβει և μελετά την πρόταση του Στουρνάρα, αλλά παραμένουν ορισμένα σημαντικά βήματα մնում αποφάσεις. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Τράπεζας της Ελλάδος, στο εξής “Απαιτείται συνεργασία όλων των καλών τοπικών δυνάμεων“Ενώ αναφέρει ότι είναι”Κοινές προσπάθειες της κυβέρνησης ի της Τράπεζας»

Μεγάλη επανεκκίνηση στο μοντέλο εργασίας

Το πρόγραμμα περιγράφεται ως πλήρες από τα πρότυπα εκείνων που έχουν εργαστεί αποτελεσματικά στην Ιρλανδία, την Ισπανία και την Ιταλία. Αυτό αντιμετωπίζει δύο κύριες προκλήσεις για τις ελληνικές τράπεζες. Α) υψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων (37% όλων των ιδιωτικών δανείων), β) υψηλό ποσοστό αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (DTC) στο συνολικό κεφάλαιο της τράπεζας.

Τελική λύση ή καθυστέρηση;

Οι αποφάσεις, ωστόσο, δεν είναι τόσο σαφείς, καθώς προκύπτουν ορισμένα πολιτικά ζητήματα. Ο κ. Στουρνάρας σημειώνει ότι τώρα απαιτείται από την κυβέρνηση να υιοθετήσει το πρόγραμμα, να αναθέσει την εφαρμογή του στον Υπουργό, ο οποίος θα διεξάγει όλες τις απαραίτητες διαβουλεύσεις στο εξωτερικό, στο σπίτι, αλλά στον ορίζοντα υπάρχει πρόβλημα σε δύο πτυχές. Από τη μία πλευρά, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών για το τραπεζικό σύστημα George Cave av avvos προωθεί τη δημιουργία ενός δεύτερου προγράμματος τιτλοποίησης με κρατικές εγγυήσεις (“Hercules II”). Από την άλλη πλευρά, οι συζητήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους δείχνουν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα συμφιλίωσης μεταξύ της διοίκησης της τράπεζας, ιδίως της διαχείρισης των τραπεζών με τα μεγαλύτερα προβλήματα, λόγω του ποσού του ΦΠΑ.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, ο πιθανός κίνδυνος είναι η επιλογή μιας ενδιάμεσης λύσης, ενός μικτού σχήματος, μέσω της πρότασης του Sturnaras “Hercules II”. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Τράπεζας της Ελλάδος, αυτό δεν θα είναι λύση, το πρόβλημα των κόκκινων δανείων θα παραμείνει για άλλη μια δεκαετία. Υπό αυτήν την έννοια, είναι προτιμότερο ο Ηρακλής Ι να ξεκινήσει την αποφοίτησή του նել να δημιουργήσει μια «κακή τράπεζα» εντός των επόμενων έξι μηνών, η οποία θα παρέχει μια τελική λύση στο πρόβλημα των κόκκινων δανείων.

Πρόταση του Διοικητή της BoG

Σύμφωνα με τις τραπεζικές πηγές, τα κύρια σημεία της πρότασης του Στουρνάρα είναι τα ακόλουθα:

  • Μεταφορά έως και 100% των τρεχόντων κόκκινων δανείων, καθώς και μετα-επιδημικών δανείων, στην AMC.
  • Προετοιμασία συναλλαγών τιτλοποίησης σε καθαρά αγοραία βάση με την αποξένωση των περισσότερων τίτλων που έχουν εκδοθεί σε επενδυτές προκειμένου να επιταχυνθεί η ενοποίηση των τραπεζών.
  • Το ελληνικό κράτος λαμβάνει μια ποικιλία πηγών αποζημίωσης για αποζημίωση ως εγγύηση. (Α) υπό μορφή φορολογητέου εισοδήματος που σχετίζεται με την ονομαστική αξία των δανείων που μεταφέρονται στην AMC · (β) υπό μορφή μετρητών με σταθερό επιτόκιο επί του ονομαστικού ποσού εγγύησης · ​​(γ) με τη μορφή εσόδων από τίτλους. Ο στόχος είναι η απόκτηση πιθανής υπεραξίας από το κράτος στο επίπεδο του επιτοκίου είσπραξης τιτλοποιημένων απαιτήσεων.
  • Κατανομή πιθανών ζημιών από υπάρχοντα αποθεματικά κόκκινων δανείων σε τράπεζες – την κάλυψή τους αποκλειστικά από αυτές και όχι από τον Έλληνα φορολογούμενο.
  • Κατανάλωση του μέρους των μέτρων ελέγχου τους για ενοποίηση των ισολογισμών των τραπεζών, το οποίο αναφέρεται αποκλειστικά στην αναβαλλόμενη απαίτηση τελικής εκκαθάρισης (CIT). Ενεργοποίηση του μηχανισμού εκκαθάρισης με πιθανές απώλειες և όχι για άλλα στοιχεία του Κοινού Μετοχικού Επιπέδου 1 (CET1).

Διευκόλυνση του τραπεζικού συστήματος με δυνατότητα σταδιακής πληρωμής του κόστους ενοποίησης για περίοδο πέντε ετών. Αυτό τους δίνει χρόνο να επιστρέψουν στον σταθερό ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, δημιουργώντας έτσι έναν ομαλό χάρτη πορείας για την ομαλή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας για την ομαλή λειτουργία του τραπεζικού συστήματος.

10 ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ

“Το μοντέλο του ταμείου είναι εντελώς διαφορετικό από το NSRF այլ από άλλα ευρωπαϊκά ταμεία”, δήλωσε αξιωματούχος του χρηματοοικονομικού προσωπικού. “Το NSRF έχει μεγάλη ευελιξία – πολύ χρόνο διαθέσιμο. Χρειάζεται σχεδόν μια δεκαετία από το αρχικό σχέδιο έως την τελική πληρωμή. Δεν υπάρχει εβδομάδα, ούτε ημέρα, ούτε ώρα για να χάσετε την επόμενη γενιά στην ΕΕ. “Κατά συνέπεια, οι ταχύτητες που πρέπει να επιτύχουμε είναι διπλές ή τριπλές, ανάλογα με το τι έχει συνηθίσει η ελληνική διοίκηση. Πρέπει να τις επιτύχουμε ενώ απορροφούμε το νέο NSRF.” Αυτό σημαίνει απλώς ότι αυτό που έχει γίνει σε 10 χρόνια θα πρέπει να ολοκληρωθεί τα επόμενα δύο ή τρία χρόνια. Αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την κυβέρνηση, η οποία θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πολιτική κατάσταση στο εγγύς μέλλον.

Μάχη χρόνου μάχης για να χρησιμοποιήσετε το ταμείο ανάκτησης

Ανησυχίες για την μετά την επιδημία ανάκαμψη έχουν επικρατήσει στο οικονομικό προσωπικό της κυβέρνησης ως διαδικασία ενοποίησης των τραπεζών. Αξιωματούχοι του Υπουργείου Οικονομικών μιλούν για μια αλλαγή στο μοντέλο, ο κύριος στόχος της οποίας είναι να γίνει μια πολύ πιο εξωστρεφής οικονομία, ο διεθνής ανταγωνισμός και η απότομη μείωση της «μαύρης οικονομίας». Σύμφωνα με αυτούς, αυτό θα σημαίνει πολύ χαμηλότερους φόρους και τέλη. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι μια τέτοια μετάβαση προϋποθέτει և παράλληλα με τα θεμελιώδη σοκ των τεχνολογικών, αντίληψης ընկ θεσμών.

«Όσο το« s »είναι τόσο διαδεδομένο στην οικονομία, η κοινωνική δικαιοσύνη θα είναι πάντα γκρίζα», δήλωσε μια ανώτερη πηγή του υπουργείου Οικονομικών, εξηγώντας ότι πολλοί από τους τρέχοντες κοινωνικούς πόρους καταναλώνονται αντί να πηγαίνουν στους πραγματικούς άπορους. από εκείνους που κρύβουν το πραγματικό τους εισόδημα.

Το μεγάλο πρόβλημα για το οικονομικό προσωπικό είναι ο χρόνος, καθώς τώρα απαιτεί ταχύτερο σχεδιασμό και δράση από ό, τι πιστεύαμε προηγουμένως. Η πρόκληση είναι να χρησιμοποιήσετε το Ταμείο Ανάκτησης 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Για αυτό, ωστόσο, οι συνθήκες είναι ένα πολύ αυστηρό πρόγραμμα.

Ο κύριος του ρυθμού. Κενά κρεβάτια ICU
Ακολουθηστε! σε: Ειδήσεις Google: : Θα είστε οι πρώτοι που θα γνωρίζετε όλες τις ειδήσεις
Περιήγηση στην Ελλάδα և Όλα τα τελευταία νέα του κόσμου από:

Source