Εμβόλιο για τον κορωνοϊό. Ποιος μπορεί να εμβολιαστεί για πρώτη φορά; – Newsbomb – Νέα

Το εθνικό σχέδιο εμβολιασμού κατά του Covid-19, με τίτλο «Ελευθερία», το οποίο ξεκινά την Κυριακή, στοχεύει στη γρήγορη διασφάλιση της ανοσολογικής προστασίας των πολιτών από τη μόλυνση, θα έχει ατομικά-συλλογικά οφέλη. Οι βασικές αρχές του επιχειρηματικού σχεδίου ανοσοποίησης είναι η ασφάλεια της υγείας, η ηθική, η ακεραιότητα, η διαφάνεια, η χρηστή διακυβέρνηση, ο συντονισμός և η συνεργασία, և τελικά η επαγρύπνηση, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στην πρώτη φάση θα εμβολιαστούν οι εργαζόμενοι στην υγεία, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι κάτοικοι, το γηροκομείο, οι κάτοικοι των χρόνιων ασθενών, τα κέντρα αποκατάστασης, οι ασθενείς, το προσωπικό φροντίδας και οι ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Στη δεύτερη φάση, τα άτομα άνω των 70 ετών (ανεξάρτητα από το ιατρικό ιστορικό) θα εμβολιαστούν.

,Source