Η ΕΕ “σοβαρές ανησυχίες” για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία

Η ανησυχία της ΕΕ για το κράτος δικαίου και τις εξελίξεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία εκφράστηκε από την εκπρόσωπο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων Nabila Masrali, επισημαίνοντας τις περιπτώσεις των Τσαν Ντούνταρ, Οσμάν Καβάλας και Σελατάτιν Ντεμιρτά. Πιο συγκεκριμένα, η Nabila Masrali λέει:

“Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκφράσει επανειλημμένα τη σοβαρή της ανησυχία για το συνεχιζόμενο κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις συνεχιζόμενες εξελίξεις στο δικαστικό σώμα στην Τουρκία, καθώς και για τις συγκεκριμένες συστάσεις της Επιτροπής σχετικά με τη συμφωνία αξιοπιστίας που περιέχεται στις ετήσιες εκθέσεις της για την Τουρκία. δίνουν προτεραιότητα σε όλες τις σχετικές ελλείψεις.

Η απόφαση τουρκικού δικαστηρίου καταδικάζει τον δημοσιογράφο Can Can Dudar για το θεμελιώδες δικαίωμά του στην ελευθερία της έκφρασης և Η προδικαστική κράτηση του Osman Kavalas είναι δυστυχώς το αντίθετο.

Ως υποψήφια χώρα, επί μακρόν μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Τουρκία πρέπει επειγόντως να σημειώσει σταθερή πρόοδο όσον αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας.

“Αυτό περιλαμβάνει την άμεση εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από την τουρκική δικαιοσύνη, την άμεση απελευθέρωση των Osman Kavalas και Selahattin Demirtas.”

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ:

,Source