Νέο έτος με αύξηση μισθών. Πόσο θα ωφεληθούν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι;

Η αύξηση των μισθών θα παρατηρηθεί από περίπου 2 εκατομμύρια υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα από την 1/1/2021, καθώς οι πληρωμές ασφάλισης εργαζομένων της Πρωτοχρονιάς σε μη κυβερνητικές οργανώσεις θα μειωθούν κατά 3%.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2021, οι ασφαλιστικές πληρωμές των υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα θα μειωθούν.

  • Κατά 1,85 εκατοστιαίες μονάδες ασφαλίστρων (υπέρ) στον τομέα της ανεργίαςΗ μείωση διαιρείται με το ασφάλιστρο του εργοδότη 1,49 και το ασφάλιστρο εργαζομένου κατά 0,36. Το συνολικό ασφάλιστρο ανεργίας είναι 2,4% է διανέμεται στο 1,2% στον εργοδότη և 1,2% στον εργαζόμενο.
  • 0,30 εκατοστιαίες μονάδες ασφαλίστρων για έναν λογαριασμό για την εφαρμογή του κοινωνικού συμβολαίου, ο οποίος θα μειωθεί κατά 0,12 υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α) և 0,18 υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Επαγγελματικής Κατάρτισης Program Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής (Ε.Λ.Π.Ε.). Κ.Ε.): Το συνολικό ασφάλιστρο ορίζεται στο 0,16% է διανέμεται στους εργοδότες κατά 0,06% υπέρ του ΕΛ.ΠΕΚΕ και κατά 0,10% στους εργαζομένους υπέρ του ΕΚΚΑ
  • 0,85 ποσοστιαία μονάδα ασφαλίστρων υπέρ του ELEKP, Το αντίστοιχο ασφάλιστρο του υπαλλήλου υπέρ του E.L.E.K. P. 0,35% υπέρ του πρώην ΟΕΕ.

Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί;

Αυτές οι περικοπές οδηγούν σε υψηλότερους μισθούς για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Οι δεδουλευμένες παροχές εργαζομένου-εργοδότη, ξεκινώντας από 20 ευρώ το μήνα για έναν ελάχιστο μισθό 650 ευρώ, αυξάνονται τα 60 ευρώ το μήνα για τον ακαθάριστο μισθό των 2.000 ευρώ

Η αύξηση ξεκινά από 8 ευρώ το μήνα έως τον ελάχιστο μισθό των 650 ευρώ, έως και 23 ευρώ το μήνα για υπαλλήλους με μισθό άνω των 2000 ευρώ.

Το αντίστοιχο όφελος από το «κούρεμα» των ασφαλίστρων για εργοδότες ξεκινά από 12 ευρώ το μήνα για έναν ελάχιστο μισθό 650 ευρώ, που ξεπερνά τα 35 ευρώ εάν ο μισθός υπερβαίνει τα 2000 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι κερδίζουν.

  • 8 ευρώ το μήνα 11 112 ευρώ το χρόνο, 650 ευρώ για τον ελάχιστο μισθό
  • 10 ευρώ το μήνα և 140 ευρώ ετησίως για ακαθάριστο μισθό 800 ευρώ
  • 12 ευρώ το μήνα 16 168 ευρώ ετησίως για ακαθάριστο μισθό 1000 ευρώ
  • 14 ευρώ το μήνα 196 196 ευρώ ετησίως για περίπου 1.200 ευρώ μεικτό μισθό
  • 18 ευρώ το μήνα 25 252 ευρώ ετησίως – 1500 ευρώ για τον ακαθάριστο μισθό
  • 23 ευρώ το μήνα 32 322 ευρώ το χρόνο, 2000 ευρώ για τον ακαθάριστο μισθό.
πίνακας:

Διαβασέ το!

Εργατικό νομοσχέδιο. Η μείωση των επενδύσεων οδηγεί σε αύξηση των μισθών. Πόσο κερδίζουν οι εργαζόμενοι από την 1-1-2021;

Source