Νέο NSRF. Σε ποιους τομείς θα διανεμηθούν τα 26,7 δισεκατομμύρια ευρώ;

21 Το Υπουργείο Επενδύσεων ολοκλήρωσε το πρώτο σχέδιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης 2021-2027 (ΕΣΠΑ). Προτιμάται οι πέντε τομείς στους οποίους θα διατεθούν τα κονδύλια του ΕΣΠΑ. Ο στόχος είναι να αναπτυχθούν ολοκληρωμένα προγράμματα που θα ικανοποιούν τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας, καθώς και την έγκρισή τους έως το 2021 το συντομότερο δυνατό. Προκειμένου να ξεκινήσει η εφαρμογή των πρώτων προοπτικών δράσεων της νέας περιόδου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του NSRF, Ο προϋπολογισμός που διατίθεται από τα κοινοτικά κονδύλια είναι 21.178 δισεκατομμύρια ευρώ, συν 5.564 δισεκατομμύρια ευρώ. το ποσό των εθνικών επενδύσεων. Οι συνολικοί πόροι του νέου ΕΣΠΑ ανέρχονται σε 26.743 δισεκατομμύρια ευρώ.

παρ ‘όλα αυτά Εκτός από τους 5 κύριους στόχους πολιτικής, η κατανομή περιλαμβάνει τον ειδικό στόχο του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (ΔΕΘ). που αναφέρεται κυρίως στο νομό Δυτικής Μακεδονίας և Τρίπολης στο πλαίσιο της αναπλήρωσης, που αποτελεί απόπειρα, αλλά και στο πλαίσιο τεχνικής βοήθειας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι: Έγινε για Κοινοτικά Ταμεία, ενώ η εθνική συμμετοχή διαιρέθηκε σύμφωνα με το τομεακό-επιχειρησιακό πρόγραμμα. Ο τέταρτος στόχος της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής προστασίας στην τρέχουσα κατανομή των κοινοτικών πόρων είναι «ευεργετικός».

Η ψηφιακή εναλλαγή αποτελεί προτεραιότητα

Ο πρώτος στόχος είναι η ανταγωνιστική οικονομία · η ψηφιακή μετάβαση αναμένεται να λάβει 4,059 δισεκατομμύρια ευρώ σε κοινοτική υποστήριξη. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, τα έργα που θα σχετίζονται με τον προαναφερθέντα στόχο θα πρέπει να σχετίζονται με τη διασύνδεση της έρευνας fabric υφάσματος παραγωγής της χώρας, Προσαρμογή της ελληνικής βιομηχανίας στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, δημιουργία αξίας σε όλους τους τομείς της επιχείρησης, ενίσχυση της καινοτόμου ικανότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, επέκταση του φάσματος χρηματοοικονομικών μέσων, δημιουργία φιλικού προς τις επιχειρήσεις θεσμικού περιβάλλοντος, ψηφιακός μετασχηματισμός της ελληνικής κυβέρνησης κ.λπ.

Περιβάλλον, ενέργεια և «πράσινη» οικονομία

Ο δεύτερος στόχος σχετίζεται με το περιβάλλον, την ενέργεια, τις δραστηριότητες πολιτικής άμυνας, θα λάβει 4,995 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα κεφάλαια θα διατεθούν στην πράσινη οικονομία, προωθώντας τη δίκαιη μεταφορά καθαρής ενέργειας πράσινες επενδύσεις, κυκλική οικονομία, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, διαχείριση prevention πρόληψης κινδύνων.

Βελτίωση των μεταφορών, της διασύνδεσης

Ο τρίτος στόχος αφορά τους ευρύτερους τομείς των δικτύων μεταφορών և ευρυζωνικών δικτύων, θα λάβει 2,220 δισεκατομμύρια ευρώ. 3 15,3% των πόρων θα δαπανηθούν για αυτόν τον στόχο. Τα κεφάλαια για το σκοπό αυτό θα κατευθυνθούν στην ανάπτυξη ενός ασφαλούς, συνεκτικού, διαλειτουργικού συστήματος σιδηροδρομικών μεταφορών υψηλής ποιότητας, διασφαλίζοντας την πρόσβαση και τη βέλτιστη χρήση ελληνικών αυτοκινητοδρόμων, λιμένων, αεροδρομίων και κτιρίων. δίκτυο:

Αυτός! Θα δοθεί έμφαση στην προώθηση ορισμένων μεσοπρόθεσμων πρωτοβουλιών και δράσεων που αποσκοπούν στη δημιουργία ενός σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος. Για πολίτες και επιχειρήσεις που επενδύουν σε ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας, ανοικτά ασύρματα δίκτυα για όλη την πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ανάπτυξη υποδομής δικτύου τελευταίας τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων δικτύων οπτικών ινών, δικτύων 5G

Emp ված Εκπαίδευση: Εκπαίδευση:

Η σύνθεση της χαλάρωσης, η εκπαίδευση և η κοινωνική προστασία είναι ο τέταρτος στόχος և θα ανταμειφθεί με 6,327 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για ίσες ευκαιρίες market αγορά εργασίας (ειδικά γυναίκες, νέοι և μακροχρόνια άνεργοι) για τη δημιουργία ίσης κοινωνικής πρόσβασης և για κοινωνική ένταξη, ποιότητα և εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς · κατάρτιση ահ δια βίου μάθηση, κοινωνική προστασία և ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων անձ άτομα που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό, καταπολέμηση της υλικής στέρησης համակարգ συστηματικός εκσυγχρονισμός των αντίστοιχων ιδρυμάτων τους. Ταυτόχρονα, στόχος αυτής της πολιτικής θα είναι να επικεντρωθεί, ιδίως, σε ολοκληρωμένες στέγες και κοινωνικές υπηρεσίες, στην ίση πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης.

Τοπική ανάπτυξη

Ο καταπραϋντικός πέμπτος στόχος Ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις և Η αστική ανάπτυξη θα λάβει 1.145 δισεκατομμύρια ευρώ. Προτεραιότητα θα δοθεί στην ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής, περιβαλλοντικής και τοπικής ανάπτυξης, με έμφαση στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, την πολιτιστική κληρονομιά, τον τουρισμό και πολλά άλλα.

Εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα

Ο ειδικός στόχος TDM για την «αποτοξίνωση» από ορυκτά καύσιμα θα λάβει 1.320 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το TDM επικεντρώνεται στην υποστήριξη της Δυτικής Μακεδονίας, της Πελοποννήσου, της Κρήτης και των περιοχών του Βόρειου και Νοτίου Αιγαίου Συγκεκριμένα.

  • Στην Κοζάνη և προαστιακές υποδιαιρέσεις της Φλώρινας (PEK, PEF) արանում στο δήμο Μεγαλόπολης (DM) της Arcadia PE (PEA), περιοχές που εξαρτώνται άμεσα από τις διαδικασίες εξόρυξης και καύσης λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Οι περιοχές που εξαρτώνται άμεσα από την καύση μαζούτ και ντίζελ θα καταργηθούν σταδιακά στις περιοχές της Κρήτης (PK), του Νοτίου Αιγαίου (PNA) και του Βόρειου Αιγαίου (PVA).

Τεχνική υποστήριξη

Τέλος Το ποσό των κοινοτικών κονδυλίων που θα χορηγηθούν για τεχνική βοήθεια ανέρχεται σε 758,7 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να σημειωθεί ότι το 2014-2020. Οι 11 θεματικοί στόχοι του προγράμματος ομαδοποιούνται στους παραπάνω 5 στόχους πολιτικής, αντίστοιχα 60 επενδυτικές προτεραιότητες περιλαμβάνονται σε 35 συγκεκριμένους στόχους [32 ειδικούς στόχους κατανεμημένους στους ΣΠ 1-5, 1 ειδικό στόχο για το Ταμείο Δίκαιας Μετάβασης (ΤΔΜ) και 2 ειδικούς στόχους για τα προγράμματα Interreg],

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι: Μια σημαντική διαφορά μεταξύ των νέων υπολογιστών είναι η αυξημένη ευελιξία των προγραμμάτων μεταφοράς πόρων. Κατά τον προγραμματισμό ή την αναθεώρηση, ένα κράτος μέλος μπορεί να διαθέσει έως 5% των πόρων του στην κεντρική διεύθυνση և μπορεί να μεταφέρει έως και 20% των πόρων ενός ταμείου σε άλλο: ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής + ΕΚΤ +. Επιπλέον, μπορεί να μεταφέρει έως και 15% των πόρων από τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές σε μεταβατικές περιοχές ή σε πιο ανεπτυγμένες περιοχές.

,Source