ΟΑΕΔ. 2.520 € Επίδομα για 10.000 άνεργους – Δικαιούχους և Όροι:

Ένα επίδομα 2.520 € θα δοθεί σε 10.000 άνεργους που ολοκληρώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.

Δικαιούχοι είναι οι άνεργοι, οι οποίοι προέρχονται από τα κατασκευαστικά επαγγέλματα της βιομηχανίας, των κατασκευών, της υγειονομικής περίθαλψης, της ευημερίας, του τουρισμού και της μηχανικής τροφίμων, ηλικίας 30 έως 49 ετών.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, αυτό είναι ένα νέο πρόγραμμα κατάρτισης για τους ανέργους (κουπόνια κατάρτισης): «Συμβουλευτική, υποστήριξη, κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση των ανέργων 30-49 ετών με προηγμένες τεχνικές δεξιότητες». Με όφελος 2.520 ευρώ.

Όποιος ενδιαφέρεται να εγγραφεί στο Μητρώο Δικαιούχων για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα κουπονιών πρέπει:

– Υποβάλετε μία μόνο ηλεκτρονική αίτηση σε έναν ειδικό ιστότοπο (www.voucher.gov.gr). – Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 01/02/2021 14:00.

Επίσημη ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο μητρώο των δικαιούχων (RA Υπουργείο Εργασίας)

– Διατηρήστε την απόδειξη υποβολής της αίτησής του, η οποία αναφέρει “Αριθμός Κωδικού Αίτησης” (KAVAS), ճշ την ακριβή ημερομηνία υποβολής της և τη στιγμή :.

Η επίσημη αίτηση υποβάλλεται μόνο στον ειδικό ιστότοπο του Υπουργείου Εργασίας www.voucher.gov.gr.

Η συνολική διάρκεια της δράσης είναι 580 ώρες, αναφέρεται σε 10.000 άνεργους ηλικίας 30-49 ετών (εγγεγραμμένοι σε μητρώα του ΟΑΕΔ և τουλάχιστον αποφοίτους γυμνασίου) և περιλαμβάνει:

– Παροχή επαγγελματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών (4 συνεδρίες),
– Παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης για διακόσιες (200) ώρες. Επαγγέλματα Trendy Sectors (Βιομηχανία / Βιομηχανία, Κατασκευές, Υγεία, Πρόνοια և Τουρισμός և Τρόφιμα)
սեր Πιστοποίηση γνώσεων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης,
Πρακτική άσκηση – πρακτική άσκηση – συνολική διάρκεια τριακόσια ογδόντα (380) ωρών

Ενδεικτικά, τα θέματα του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνουν: Επαγγέλματα με επαγγέλματα από τους ακόλουθους τομείς:

A. Κατασκευή / βιομηχανία, κατασκευές,

α) αυτοματισμός և τεχνικός αυτόματης συντήρησης ελέγχου
β) Η μόνωση λειτουργεί
γ) κατασκευαστικά έργα – κατασκευαστικά έργα

ΣΙ. Εταιρείες κοινωνικής μέριμνας

α) Υπεύθυνος για την κοινωνική φροντίδα (διαχείριση πόνου-ψυχολογική υποστήριξη-δεξιότητες)
φροντίδα για τους ηλικιωμένους)
β) Επαγγελματικό καθαριστικό
γ) Λινοταρίριος
δ) νοικοκυρά

Գ. Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Προμηθευτής:
β) Εξυπηρέτηση πελατών / ειδικών υποδοχής
γ) υπάλληλος τουριστικού γραφείου
δ) Οριζόντιες δεξιότητες ξένων γλωσσών στο χώρο εργασίας

Οι άνεργοι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Πρέπει να εγγραφούν στο Μητρώο Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα από το εάν λαμβάνουν ή όχι παροχές ανεργίας ή είναι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης.

– χρονολογούνται από 1/10/1971 έως 31/12/1990. Δηλώνεται ότι στην αρχή της παρέμβασης, δηλαδή κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο δικαιούχος πρέπει να είναι άνω των 30 ετών, έως 50 ετών.

– Να είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που αποκτήθηκε δίπλωμα υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλης ισοδύναμης ή υψηλής ποιότητας στο εξωτερικό, απαιτείται επίσημη πράξη αναγνώρισης μετάφρασης.

Ακολουθήστε το LiFO.gr στις Ειδήσεις Google և θα είστε οι πρώτοι που θα γνωρίζετε όλα τα νέα

Δείτε τις τελευταίες ελληνικές news παγκόσμιες ειδήσεις στο LiFO.gr

,Source