Οι πλατφόρμες είναι ανοιχτές για επιδοτήσεις έως και 5000 ευρώ

Μέχρι 5.000 ευρώ θα διατεθούν σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω δύο προγραμμάτων που θα αρχίσουν να λειτουργούν την επόμενη εβδομάδα. Η πρώτη δράση, μέσω του ΕΣΠΑ, θα επιδοτήσει, ακόμη και αναδρομικά, την οργάνωση της εστίασης και η δεύτερη, με στόχο την υποστήριξη της λιανικής

Γράφει ο Βαγγέλης Ντουράκης
Οι τελευταίες «πινελιές» τοποθετούνται στο Υπουργείο Επιτάχυνσης για να παρέχουν μια πλατφόρμα εφαρμογών που θα παρέχει στους δικαιούχους 5000 ευρώ ως επιχορήγηση. Το πρόγραμμα Concerns έχει ως στόχο την τροφοδοσία εξωτερικών θερμαντικών σωμάτων και έχει προγραμματιστεί να «ανοίξει» την επόμενη Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου ή την Τρίτη, το αργότερο στις 29 του μήνα. Το «βασικό» σημείο είναι ότι αυτή η χρηματοδότηση θα είναι αμοιβαία, δηλαδή θα περιλαμβάνει επίσης αγορές από την 1η Φεβρουαρίου 2020, υπό την προϋπόθεση ότι ο αποδέκτης της ενίσχυσης είχε τουλάχιστον ένα ενεργό KAD την ημέρα της παράδοσης ունենալ εξακολουθεί να έχει την αίτησή του η μέρα:

Και 5000 ευρώ… αναδρομικά
Η κρατική χρηματοδότηση θα καλύψει μέρος του κόστους αγοράς οποιουδήποτε τύπου εξωτερικού καλοριφέρ, όπως:

  • Υγραέριο:
  • Ηλεκτρικός:
  • Φυσικό αέριο
  • υπέρυθροι πίνακες
  • αλαγόνο

ή άλλο, αυτόνομο / προσωπικό ή φορητό εξοπλισμό που διαθέτει ενσωματωμένο εξωτερικό καλοριφέρ που είναι καινούργιο κατά τη στιγμή της αγοράς և αχρησιμοποίητο. Η δράση εκτιμάται για 2 μήνες, θα επιδοτήσει την παροχή θερμαντικών σωμάτων για 10 τετραγωνικά μέτρα. Νόμιμος εξωτερικός χώρος με άδεια ή χορηγείται βάσει αίτησης που υποβάλλεται από δυνητικό παραλήπτη և έως 100 € για κάθε καλοριφέρ, εκτός ΦΠΑ. Το ενισχυμένο KAD είναι:

56.10. Εστιατόριο և Υπηρεσίες τροφοδοσίας. Περιλαμβάνονται όλα τα KADs της υποκατηγορίας 56.10

56.29.20. Μπορεί καντίνες υπηρεσίες. Περιλαμβάνονται όλα τα CAD της υποπαραγράφου 56.29.20

56.30: Εργασίες ποτών. Περιλαμβάνονται όλα τα KADs της υποκατηγορίας 56.30

Για επιδοτήσεις: μι:κατάστημα:
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Επιτάχυνσης, ο Ίνις, ο Τσί Ακίρης έχει ένα άλλο πρόγραμμα επιδότησης στο γραφείο του στην οδό Νίκης για λιανικές πωλήσεις έως και 5.000 ευρώ. Αυτό αναφέρεται στην επιδότηση μικρών, μεσαίων εταιρειών λιανικής για τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος για την αρχική του έκδοση. Η ειδική πρόσκληση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, η πλατφόρμα εφαρμογών αναμένεται να ανοίξει τη δεύτερη 15η Ιανουαρίου 2021. Το κόστος δημιουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) μέσω αυτού του προγράμματος θα χρηματοδοτηθεί με επιτόκιο 100% և θα ισχύει αποκλειστικά για το λιανικό εμπόριο.
Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος, η μέγιστη επιχορήγηση για μια εταιρεία λιανικής για το πλήρες κόστος θα φθάσει τα 5.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για αυτήν την επιχείρηση θα είναι 80 εκατομμύρια ευρώ, πράγμα που στην πράξη σημαίνει ότι θα «μοιραστεί» από σχεδόν 16.000 εταιρείες. Ωστόσο, είναι πιθανό το ταμείο να αυξηθεί στο μέλλον, ανάλογα με τη ζήτηση.
Ωστόσο, ένα παρόμοιο πρόγραμμα εκτελείται ήδη για τον τομέα των υπηρεσιών. Αυτή είναι η λειτουργία “Ανταγωνιστικότητα Toolkit για μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις”, στην οποία οι αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβληθούν έως τις 31 Ιανουαρίου 2021. Στις αρχές του νέου έτους, ένα νέο προϊόν εγγύησης για πολύ μικρές επιχειρήσεις μέσω της Ελληνικής Τράπεζας Ανάπτυξης.

,Source