Πρόστιμο 231.000 ευρώ σε εταιρείες πληροφόρησης οφειλέτη μετά από καταγγελίες καταναλωτών HELLAS

Το 2020, σε εταιρείες πληροφόρησης οφειλετών επιβλήθηκε πρόστιμο 231.000 ευρώ για ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Ανάπτυξης Προστασίας Καταναλωτών նախարարության Υπουργείο Επενδύσεων 185, το 2019, κατατέθηκαν 185 καταγγελίες καταναλωτών κατά εταιρειών πληροφοριών οφειλετών և χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για παράνομη επιδίωξη των ληξιπρόθεσμων χρεών τους. 49 49 διοικητικά πρόστιμα επιβλήθηκαν. Νόμος 3758/2009

Κατά συνέπεια, για το 2020, υποβλήθηκαν 274 καταγγελίες, επιβλήθηκαν 19 διοικητικές κυρώσεις, συνολικού ύψους 231.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα σε αυτές τις εταιρείες αναφέρονται κυρίως:

• Ειδοποίηση των οφειλετών πριν από τη λήξη δέκα ημερών από την ημερομηνία του ληξιπρόθεσμου χρέους τους.

• Κυνηγώντας οφειλέτες μέσω τηλεφωνικών κλήσεων.

• Παρενόχληση οφειλέτη, παρά την αποπληρωμή του χρέους.

• Απόκλιση από την εντολή του πιστωτή.

• παραπλανητικές πληροφορίες ·

• Επίδειξη κακής συμπεριφοράς κατά την τηλεφωνική επικοινωνία

,Source