Πόσα άτομα εργάζονται στην Ελλάδα;

Το δεύτερο κύμα της επιδημίας, το οποίο οδήγησε στον δεύτερο αποκλεισμό, όπως αναμενόταν, «μολύνει» την οικονομία και την αγορά εργασίας.

Οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν μια νέα πραγματικότητα. Αναστολές, περιστροφικές εργασίες (κοινή εργασία), αλλά και τηλεπικοινωνίες.

Υπάρχουν περισσότερες από 100 καταγγελίες στο GSEE για διάφορους λόγους που δεν συμβαδίζουν με την τηλεόραση. Η συνομοσπονδία λαμβάνει καταγγελίες, συμπεριλαμβανομένων των τηλεπικοινωνιών. Τα παράπονα αφορούν περιπτώσεις όπου ο εργοδότης δεν καλύπτει το κόστος του εξοπλισμού, έτσι ώστε ο εργαζόμενος να μπορεί να εργάζεται σωστά από το σπίτι. Ένας άλλος λόγος για τα παράπονα είναι ότι η εταιρεία δεν καλύπτει το κόστος σύνδεσης του τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή τα πρόσθετα κόστη που ενδέχεται να προκύψουν όταν ο εργαζόμενος πρέπει να αναβαθμίσει τη γραμμή δικτύου για να είναι σε θέση να εργαστεί.

Στην πραγματικότητα, σχεδόν κάθε τηλεργαζόμενος στο σπίτι διαθέτει τουλάχιστον έναν υπολογιστή για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, επομένως το οικιακό δίκτυο δεν εξυπηρετεί ούτε τον εργαζόμενο ούτε τον μαθητή. Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο υπάλληλος, επειδή δεν είναι σε θέση να καλύψει τα πρόσθετα έξοδα, απορρίπτει την ιδέα της αναδιαμόρφωσης του σπιτιού και απομακρύνεται από το χώρο του γραφείου. Φυσικά, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εργοδότης τοποθετεί αρχικά τον υπάλληλο στην εργασία τηλεργασίας, αλλά το αίτημά του είναι ο εργαζόμενος να εργάζεται.

Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το υποχρεωτικό σύστημα τηλεπικοινωνιών χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η εργασία μπορεί να παρασχεθεί από απομακρυσμένους υπαλλήλους στο ποσό του 50% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων που εργάζονται σε αυτό το σύστημα. Ένα μήνα έως τις 31 Ιανουαρίου. Η παραβίαση του μεγέθους της υποχρεωτικής τηλεργασίας τιμωρείται με πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Δεδομένα τηλεπικοινωνιών σε όλη την Ελλάδα

Μόνο τον Δεκέμβριο (έως τις 22 Δεκεμβρίου), σύμφωνα με τα στοιχεία της Money Review στην Αττική, καταγράφηκαν 309.254 τηλεπικοινωνίες, ενώ ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων που συμμετείχαν από τον Οκτώβριο έφτασε τους 1.000.000. Οι υποχρεωτικές τηλεπικοινωνίες ίσχυαν για το 40% των εργαζομένων στην περιοχή της Αττικής από τις 25 Σεπτεμβρίου, ενώ το ποσοστό των υποχρεωτικών τηλεπικοινωνιών έφτασε το 50% στις 3 Νοεμβρίου. Στην Κεντρική Μακεδονία, ο αριθμός των υπαλλήλων που εγγράφηκαν για τηλεργασία τον Δεκέμβριο ήταν μόνο 22.700 και στην Κεντρική Ελλάδα – 5.757.

Σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έως το 2019, μόνο το 5,4% των εργαζομένων εργάζονταν στις τηλεπικοινωνίες, ενώ μετά το ξέσπασμα, το ποσοστό έφτασε το 40%.

Πόσο έτοιμοι είμαστε για τηλεργασία;

Πρόσφατη έρευνα της Adecco δείχνει ότι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι έχουν δυσπιστία στην τηλεόραση. Το 38% των εργοδοτών θεωρεί ότι η τηλεργασία είναι λιγότερο αποτελεσματική από την εργασία γραφείου και το 39% των εταιρειών θεωρούν ότι η τηλεργασία είναι εξίσου αποτελεσματική με την εργασία γραφείου. Μόνο το 18% το βαθμολογεί ως το πιο αποτελεσματικό.

Όμως, οι εργαζόμενοι διαιρούνται επίσης στο πόσο αποτελεσματικοί πιστεύουν ότι οι τηλεπικοινωνίες συγκρίνονται με την εργασία γραφείου.

Το 33% πιστεύει ότι η ανάπτυξη της τηλεόρασης είναι πιο αποτελεσματική από την εργασία σε ένα γραφείο και το 31% πιστεύει ότι είναι λιγότερο αποτελεσματική.

Πηγή: moneyreview.gr:

,Source