Σοκαριστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τα έξοδα ταξιδιού. Τι αλλάζει; Ποιος επηρεάζεται;

Το καθεστώς των περιορισμών για όλες τις αγωγές εντός 5 ετών από τα διόδια Ffic καθορίζεται από το Κρατικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζει τις προθεσμίες για τη διοίκηση για να απαιτήσει τα χρήματα. Αυτή η απόφαση ακυρώνει εντελώς τη σταθερή θέση της φορολογικής διοίκησης ότι το καταστατικό των διοδίων είναι 20 έτη. είναι ένα έτος.

Απόφαση:
Η απόφαση ΣτΕ Β ‘1611/2020 αναφέρθηκε στην προσφυγή κατά των πιστοποιητικών είσπραξης φόρων κυκλοφορίας των προηγούμενων ετών για περίοδο 5 ετών αντί 20 ετών.

Σύμφωνα με τη σύνοψη, η προσφυγή κατά της απόφασης DEFATH που απορρίπτει την προσφυγή κατά των καταλόγων πιστοποίησης για είσπραξη διοδίων για προηγούμενα χρόνια. Η προσφυγή είναι παραδεκτή καθώς δεν υπάρχει νομολογία του Κρατικού Συμβουλίου για νομικά ζητήματα. Για το παραδεκτό αίτησης για κατώτατο όριο 40.000 ευρώ, το ποσό των ετών (τουλάχιστον περισσότερα) που αποδίδεται στο ίδιο μέρος με τέλη ταξινόμησης οχήματος, καθώς στην περίπτωση αυτή η παραβίαση είναι η απόρριψη της έφεσης αυτών των πράξεων, καθώς και η απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου. δεν είναι, αλλά) είναι πλήρως τεκμηριωμένα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη γενική νομική όσο και την ουσιαστική γενική πραγματική βάση. Τόσο από τις παραπάνω πράξεις όσο και (που σχετίζονται με την αποτελεσματική διοίκηση της διοικητικής δικαιοσύνης) η ανάγκη για ενιαία επίλυση της διαφοράς που προκύπτει από τη συλλογή. Αντίφαση του 20ετούς καταστατικού των περιορισμών του άρθρου 249 του αστικού κώδικα με τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας.

Η περίοδος καθυστέρησης των διοδίων Tra είναι πέντε έτη. Μηχανές καθαρισμού FODSA. Η απαλλαγή από το τέλος εγγραφής για μηχανήματα καθαρισμού που ανήκουν σε δήμους և από την περίσταση του άρθρου 17 σημείο 1 ε του Ν. 2367/1953 αναφέρεται επίσης σε μηχανήματα καθαρισμού που ανήκουν στη FODSA. Το αίτημα έγινε μερικώς αποδεκτό. Παραπέμπει την υπόθεση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, όπως αναφέρεται στη συλλογιστική.

Το Συμβούλιο Φοιτητών αποφάσισε να αποδεχτεί εν μέρει την αίτηση.
Ακυρώνει εν μέρει την απόφαση 4815/2018 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, όπως αναφέρεται στη συλλογιστική.

Αντιμετωπίζει εν μέρει την υπόθεση, ο δικαστής և αποδέχεται την έφεση στο μέρος που αναφέρεται σε όλες τις εγγραφές στη λίστα χρημάτων των Πληρωμών Κυκλοφορίας Οχημάτων για την 29/23/12/2016 από το 1998-2001 անք πρόστιμα για μη καταβολή των προαναφερόμενων τελών.

Ακυρώνει όλες τις εγγραφές και ποινές στη λίστα χρημάτων των τελών πληρωμής οχήματος για την περίοδο 1998/2001 στις 29 / 23.12.2016 երը κυρώσεις για μη πληρωμή αυτών των τελών.

Αφορά, όπως αναφέρεται στη συλλογιστική, την υπόθεση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, στο αναιρεσιβαλλόμενο μέρος, δηλαδή στο μέρος που αφορά την καταχώριση των ταμειακών καταλόγων της 4 / 23.2.2017 և 6 / 13.3.2017 έως το 2011, καθώς και με τα αυτοκίνητα της αναιρεσείουσας καταχωρήσεις ταμειακών μηχανών που πραγματοποιήθηκαν μετά το 2011, εκτός από περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, δεν ήταν μηχανήματα καθαρισμού.

Ο διαμεσολαβητής
Δεδομένου ότι το ζήτημα των οδικών διοδίων τέθηκε από τον Διαμεσολαβητή από το 2014, σε επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών, τόνισε ότι τα αιτήματα των πολιτών για διοίκηση είναι καταραμένα επειδή έχουν 20ετή ιστορία, ενώ οι φορολογούμενοι φέρουν το βάρος της απόδειξης, ακόμη και εις βάρος των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή των ιδρυμάτων σε περίπτωση που: Ωστόσο, η φορολογική διοίκηση, παρά την παραπάνω παρέμβαση, δεν άλλαξε τη στάση της.

Περιηγηθείτε σε όλες τις τελευταίες ελληνικές news παγκόσμιες ειδήσεις στο GOOGLE NEWS


Source